BLS EN AED (REANIMATIE)


 

 
 

 

Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand of het stoppen van de bloedsomloop (circulatiestilstand). Soms leidt een verstoring of belemmering van de ademhaling na korte tijd tot het stoppen van de bloedsomloop. Zoiets gebeurt meestal onverwacht en een omstander (familie of anderen) wordt plotseling voor de keus gesteld iets te doen. Als deze getuige een reanimatiecursus heeft gevolgd ligt het voor de hand dat hij een poging tot reanimatie onderneemt. Andere, professionele hulpverleners zullen de reanimatie overnemen.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat de kans op overleven bij een circulatiestilstand significant toeneemt als er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk mensen weten wat te doen bij een circulatiestilstand.

Basis-/herhalingscursus (1x per 2 jaar) 

 

Duur:

4 uur

 

Kosten:

€75,00 (inclusief certificaat)

 

Beiden bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte.