SPOEDEISENDE HULPVERLENING BIJ CALAMITEITEN EN INCIDENTEN (SEHCI)

U wilt bij Just Skills uw SEHCI certificaat halen, om in één keer als preventiemedewerker, ploegleider BHV en hoofd BHV te kunnen worden aangesteld. Om uw NedCert SEHCI certificaat te halen, moet u een SEHCI cursus volgen die gegeven wordt door een gecertificeerd NedCert instructeur.

Cursus-/certificaatinhoud SEHCI

 • Bedrijfshulpverlening
 • Ploegleider BHV
 • Hoofd / coördinator BHV
 • Preventiemedewerker

Cursusinhoud SEHCI

 • Preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening;
 • Wet- en regelgeving
 • Arbeidsomstandigheden
 • NEN 4000
 • Opstellen van de RI&E
 • Preventiemedewerker
 • OR/PVT
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Preventie van arbeidsrisico’s
 • Maatgevende factoren
 • Risico- en crisiscommunicatie
 • Opleiding en oefening
 • Communiceren met portofoons
 • Beperken en bestrijden van brand
 • Gevaarlijke stoffen
 • Leiding geven aan een BHV ploeg
 • Evacuatie en ontruiming
 • Risicoscenario’s
 • Evalueren
 • Taken hoofd BHV / coördinator BHV
 • BHV beleid
 • BHV plan
 • BHV materialen
 • BHV organisatie
 • Kwaliteitszorg
 • Documentatiebeheer
 • Interne audit
 • Preventieve en corrigerende maatregelen
 • Continue verbetering
 • Communicatie
 • Overdracht aan de politie en de brandweer

Duur:

1 lesdag van 8.30 - 16.30 uur

Kosten:

€ 275,00 (inclusief lesmateriaal en certificaat)