SAFETY AND HEALTH OFFICER


 

 
 

 

Safety and Health Officers zijn BHV’ers zoals de brandweer en ambulancediensten het graag zien. Goed opgeleide, allround leidinggevende BHV’ers die tevens functioneren als preventiemedewerker en adviseurs aan de directie. Hoewel preventieve taken en alarmeren in de huidige versie van de Arbeidsomstandighedenwet is komen te vervallen bij de taken van de BHV’er, staat het wel degelijk in de andere artikelen en staat het in de norm voor BHV, de NEN4000. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het voor een bedrijf goed om al die taken bij een aantal personeelsleden neer te leggen; de Safety and Health Officers.

 

Cursus-/certificaatinhoud SEHSO

 • EHBO
 • Reanimeren
 • Defibrilleren
 • Verbandleer

 

Cursus-/certificaatinhoud SEHCI

 • Bedrijfshulpverlening
 • Ploegleider BHV
 • Hoofd / coördinator BHV
 • Preventiemedewerker

 

Cursusinhoud Safety and Health Officer

 • Preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening
 • Wet- en regelgeving
 • Arbeidsomstandigheden
 • NEN 4000
 • Opstellen van de RI&E
 • Preventiemedewerker
 • OR/PVT
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Preventie van arbeidsrisico’s
 • Maatgevende factoren
 • Risico- en crisiscommunicatie
 • Opleiding en oefening
 • Communiceren met portofoons
 • Beperken en bestrijden van brand
 • Gevaarlijke stoffen
 • Leiding geven aan een BHV ploeg
 • Evacuatie en ontruiming
 • Risicoscenario’s
 • Evalueren
 • Taken hoofd BHV
 • BHV beleid
 • BHV plan
 • BHV materialen
 • BHV organisatie
 • Kwaliteitszorg
 • Documentatiebeheer
 • Interne audit
 • Preventieve en corrigerende maatregelen
 • Continue verbetering
 • Spoedeisende hulpverlening aan volwassenen
 • Spoedeisende hulpverlening aan kinderen en baby’s
 • Vitale functies
 • De professionele ABCDE methode
 • Reanimeren met CPREzy
 • Defibrilleren met de AED
 • Stoornissen van de ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, temperatuur, huid en skelet
 • Verbandleer
 • Wondverzorging
 • Vergiftiging
 • Acute ziekten
 • Traumatologie
 • Afnemen van een integraalhelm, handgreep van Zäch, haines, logroll
 • Communicatie
 • Overdracht aan de ambulancedienst, politie of brandweer

Basiscursus SEHCI en SEHSO 

 

Duur:

3 dagen van 8.30 - 16.30 uur

 

Kosten:

€825,00 (inclusief lesmateriaal en certificaat)

 

Hercertificering
Eens in de 5 jaar kunt u zich hercertificeren. 

Als men slaagt dan ontvangt men de certificaten SEHCI (Safety) en SEHSO (Health).

 

Per certificaat is een jaarlijkse nascholingsdag verplicht

Herhalingscursus SEHCI of SEHSO (1x per jaar) 

 

Duur:

1 dag van 8.30 - 16.30 uur

 

Kosten:

€275,00 {Inclusief lesmateriaal en certificaat).

 

Per certificaat is een jaarlijkse nascholingsdag verplicht.